Jasenovac

°C

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

10. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JASENOVAC

Arhiva novosti

Dana 10.lipnja 2011. godine pod predsjedanjem predsjednika Zorana Prpić održana je 10. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac sa početkom u 11,00 sati

            Sjednici su bili nazočni vijećnici: Zoran Prpić, Dalibor Šimičić, Nikola Vidaković, Željko Marčec, Luka Matoš,  Željko Đurić, Milan Barišić, Silvije Balić, Sofija Vidaković, Vinko Milašinović, Radivoje Novaković i Antun Đilas.

Sa sjednice opravdano izostali: Damir Vidaaković, Danijel Kušan i Dubravko Bradašić. 

Sjednici su također bili nazočni: Marija Mačković, načelnica, Melanija Milović, zamjenica načelnice, Vesna Tomaz, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Zoran Milović, komunalni redar.  

Sjednicom predsjeda predsjednik Općinskog vijeća gosp. Zoran Prpić, mag. polit.

            Zapisnik vodi: Radmila Šimičić.

            Predsjednik Općinskog vijeća gosp. Zoran Prpić, mag. polit. pozdravlja nazočne vijećnike i vrši prozivku. Nakon prozivke,a prije prelaska na dnevni red, predlaže usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća koji su nazočni primili uz saziv. Na zapisnik nije bilo primjedbi i Općinsko vijeće usvaja skraćeni zapisnik jednoglasno. Nakon usvajanja zapisnika, jednoglasno je usvojen i dnevni red.

Vijećnička pitanja koja su postavili vijećnici odnosila su se na stanje igrališta u Krapju, sanaciju nerazvrstane ceste u Košutarici, o izborima za članove Vijeća mjesnih odbora , stanju Kolodvorske ulice na izlasku na državnu cestu 47, te primjedbama na česte i stalne  kontrole domaćih stanovnika  od strane djelatnika policije.

Na pitanja je odgovarala općinska načelnica.

 Iz obimnog dnevnog reda za izdvojiti je:

Usvajanje Izvješća o radu Općinske načelnice za razdoblje srpanj-prosinac 2010. godine, te Izvješća o radu Dnevnog boravka i pomoći u kući starijim osobama.

Na sjednici se raspravljalo o Izvješćima Narodne knjižnice i čitaonice, Turističke zajednice, Vatrogasne zajednice općine, te komunalnih poduzeća u vlasništvu općine.

Na sjednici su osim Izvješća o radu ustanova i komunalnih poduzeća po prvi put se raspravljalo i o Izvješćima  o radu udruga iz oblasti sporta, kulture i vatrogastva ukupno njih dvadeset i tri. Sva izvješća su bila dostavljen i uz materijale za sjednicu.

Iz Izvješća udruga i samom nazočnošću predsjednika ili predstavnika.istih koji su odgovarali na eventualna pitanja vijećnika vidljiva je masovnost i brojnost članova udruga civilnog društva koje se financiraju iz proračuna s ciljem napretka i boljitka svojih sredina a u cijelosti cijele općine.

Na sjednici je usvojena i Izmjena i dopuna odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području općine a u vlasništvu Republike Hrvatske za katastarske općine Jasenovac, Košutaricu, Krapje, Pusku i Ušticu.

Također usvojena je i Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za poslovne subjekte koji se bave proizvodnom djelatnosti na Poljoprivredno-industrijskoj zoni.    

Nakon što je iscrpljen dnevni red,  predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić zaključuje sjednicu u 13,45 sati.