Jasenovac

°C

170.000,00 kn Općini Jasenovac za pripremu lokalnog EU projekta

170.000,00 kn  Općini Jasenovac za pripremu lokalnog EU projekta

Novosti

U srijedu 23. svibnja 2018. godine u povodu svečanog potpisivanja Ugovora za dodjelu sredstava općinama, gradovima i županija za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pripremu lokalnih projekata za financiranje iz EU fondova koje je temeljem Poziva odabralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Općini Jasenovac odobren je bespovratan iznos od 170.000,00 kn za izradu kompletne dokumentacije za višenamjenski objekt DVD Jasenovac.

Donji kat objekta predviđen je za kompletno uređenje za potrebe DVD Jasenovac , a kat objekta za potrebe Općine Jasenovac.

U ime MRRFEU potpisivanju je nazočila ministrica Gabrijela Žalac , a u ime Općine Jasenovac ugovor je potpisala općinska načelnica Marija Mačković.

Nakon izrade kompletne dokumentacije projekt je pripremljen u bazu projekata za financiranje iz EU fondova.