Jasenovac

°C

8.Sjednica Općinskog vijeća

8.Sjednica Općinskog vijeća

Arhiva novosti

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić, mag. polit. sazvao je  8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Jasenovac koja će se održati 14. prosinca 2010. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati u Vijećnici Općine Jasenovac.  

                  

                                              D N E V N I   R E D

           

1.      Vijećnička pitanja,

2.      Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o obavljenom uvidu u proračun i financijske

         Izvještaje za Općinu Jasenovac za 2009. godinu,

3.      Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2010. godinu,

4.      Prijedlog Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.

5.      Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti

         koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2010. godinu,

6.      Prijedlog Izmjena i dopuna Programa  javnih potreba u kulturi za 2010. g.,

7.      Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2010. g.,

8.      Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2010. g.,

9.      Prijedlog Proračuna Općine Jasenovac za 2011. godinu,

10.     Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac za 2011. godinu,

11.     Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu,

12.     Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti

          koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu,

13.      Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu,

14.      Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2011. godinu,

15.      Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu,

16.      Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja

           dimnjačarskih poslova na području općine Jasenovac,

17.      Prijedlog Odluke o izmjenama plana zaštite od požara i tehničkih eksplozija za područje

           općine Jasenovac,

18.      Prijedlog Odluke o ustrojstvu upravnog tijela Općine Jasenovac,

19.      Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za prodaju poljoprivrednog zemljišta u   

           vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac,

20.      Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u

           vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac,

21.      Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u   

           vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac.

22.      Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u   

           vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Jasenovac.