Jasenovac

°C

AKCIJA CARITASOVIH VOLONTERA

AKCIJA CARITASOVIH VOLONTERA

Novosti

Župni caritas djeluje u župama: Uznesenja BDM i sv.Nikole Jasenovac,sv Antuna Krapje i sv.Duha Lonja. Caritasovi volonteri okupljaju se prema potrebama ovih župa.

21. prosinca 2016. godine organizirana je akcija podjela hrane i odjeće za područje tri župe. U prikupljanju hrane sudjelovala je Općina Jasenovac, učenici i djelatnici OŠ Jasenovac, župljani naših župa i svi ljudi dobre volje koji su ostavljali hranu u kutijama koje su bile postavljene u našim trgovinama u Jasenovcu, Uštici, Krapju i Košutarici.

U tri župe podijelili smo 33 kutije s hranom od toga je 16 obitelji s troje ili više djece a ostalo su samačka ili staračka domaćinstva.

Hvala svima koji su darovali hranu, novce ili odjeću za potrebe Caritasa, a i volonterima koji nesebično odvajaju svoje vrijeme da bi pomogli drugima !