Jasenovac

°C

Akcija Caritasovih volontera

Akcija Caritasovih volontera

Novosti

21. prosinca 2017. godine organizirana je akcija podjele hrane za područje tri župe. U prikupljanju hrane sudjelovala je Općina Jasenovac, učenici i djelatnici Osnovne škole Jasenovac, župljani naših župa i svi ljudi dobre volje koji su ostavljali hranu u Caritasovim kutijama koje su bile postavljene u trgovinama na području općine. U tri župe podjeljene su 23 kutije s hranom.

Također, Caritasovi volonteri su 13.-15. prosinca organizirali akciju pečenja kolača u svrhu prikupljana sredstava za nabavku dijela namirnica koje će biti podjeljene potrebitima. Ukupno je ispečeno 26,5 kilograma kolača.

Župni Caritas djeluje u župama: Uznesenja BDM i Sv. Nikole Jasenovac, Sv. Antuna Krapje i Sv. Duha Lonja. Caritasovi volonteri okupljaju se prema potrebama navedenih župa.

Caritasovi volonteri zahvaljuju svima koji su darovali hranu, novčana sredstva ili odjeću za potrebe Caritasa, te svima žele čestit Božić i sretnu Novu Godinu!