Jasenovac

°C

Aktivnosti oko tradicijskog ribolova na području Općine Jasenovac

Aktivnosti oko tradicijskog ribolova na području Općine Jasenovac

Arhiva novosti

Nakon sastanka  u Ministarstvu kulture sa državnim tajnikom Zoranom Šikićem, a vezano uz probleme tradicijskog ribolova stanovnika sa područja Općine Jasenovac, Općinska načelnica i predsjednik Udruge za očuvanje tradicionalnog  ribarenja Općine Jasenovac održali su sastanak i sa ravnateljem Goranom Gugićem i njegovim suradnicima u Javnoj ustanovi «Park prirode Lonjsko polje»  u ponedjeljak 21. ožujka 2011. godine.

 Na sastanku je dogovoreno da udruga podnese Zahtjev za dobivanje koncesijskog odobrenja za lov ribe na tradicijski način ( tradicijskim alatima) , sukladno Zakonu o zaštiti prirode. Zahtjev bi se odnosio na lijevu obalu rijeke Save od Ušća Une u Savu do granica Parka prirode prema Sisku, te u retenciji Lonjsko polje južno od rijeke Lonje, na rijeci Trebež i u retenciji Mokro polje.