Jasenovac

°C

DARIVANJE PRVAŠIĆA

DARIVANJE PRVAŠIĆA

Novosti

Darivanje prvašića organizirao je Centar za pomoć i njegu Jasenovac. Prvi dan škole 3.09.2018. godine u Osnovnu školu Jasenovac krenulo je 5 ,a u Područnu školu Puska 6 prvašića.

Na radionicama koje Centar oragnizira izrađeni su prigodni poklončići za svakog učenika- podmetači  za stolice. U ponedjeljak volonterke koje su izrađivale podmetače posjetile su prvi razred Osnovne škole Jasenovac  i u kratkom druženju zaželile  sretno i uspješno školovanje djeci te podijelile poklone. Područnu školu Puska obišle su u utorak 4.09.2018. Volonterke koje sudjeluju u kreativnim radionicama su većinom osobe starije životne dobi,a na zajedničkim susretima sa mladima potiču mlade na suradnju i razmjenu iskustava.

Centar za pomoć i njegu Jasenovac je  ustanova socijalne skrbi i djeluje na području Općine Jasenovac. Osnivač Centra je Općina Jasenovac i glavna djelatnost ustanove je pomoć starijim osobama u obavljanju svakodnevnih životnih potreba kao i poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi na području Općine Jasenovac kroz kontinuirano organiziranje dnevnih aktivnosti a uz pomoć aktivnosti  Projekta „Zajedno aktivni“ usmjerenog unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici.

 Sredstva za provedbu Projekta osigurana su od strane Sisačko moslavačke županije i Općine Jasenovac putem potpisanog ugovora s Centrom za pomoć i njegu Jasenovac.