Jasenovac

°C

Dolazi Sveti Nikola.

Dolazi Sveti Nikola.

Arhiva novosti

DRAGA DJECO !!

 "Dolazim  Vam ja, Sveti Nikola"

 

Jeste li očistili čizmice?

 

Jeste li bili dobri cijele godine?

 

Ako jeste, i Vas ću posjetiti i nagraditi lijepim darovima

 

u nedjelju 5. prosinca 2010. godine. Darivati ću djecu s

 

prebivalištem na području općine Jasenovac do 12

 

godina.

   Darove su za vas osigurali Općina Jasenovac i  

   Turistička zajednica općine Jasenovac.

 

Moj dolazak očekujte:

 

Nikola_mini

 

 U TREBEŽU:

Ispred Pučkog doma u 10,30 sati

 

U PUSKOJ:

Ispred Područne škole u 10,50 sati

 

U KRAPJU:

Ispred Pučkog doma u 11,30 sati

 

U DRENOVOM BOKU:

Ispred Vatrogasnog doma u 11,50 sati

 

U TANCU:

Ispred Pučkog doma u 12,30 sati

 

U VIŠNJICI:

Ispred Pučkog doma u 13,00 sati

 

U UŠTICI:

Ispred Područne škole u 13,20 sati

 

U KOŠUTARICI:

Ispred Pučkog doma u 13,40 sati

 

U JASENOVCU:

U zoni malih obrta s tržnicom u 14,15 sati

 

Samo da ne zaboravim, još jednu stvar, ne dolazim sam,

već u pratnji strašnog Krampusa koji će podijeliti šibe onima,

koji su bili malo manje dobri cijele godine!