Jasenovac

°C

Dostava projekta za izgradnju društvene i gospodarske namjene

Dostava projekta za izgradnju društvene i gospodarske  namjene

Arhiva novosti

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva  a s ciljem ostvarenja programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske uputilo je poziv županima, gradonačelnicima i načelnicima  za dostavom projekata  kojim se rješavaju pitanja  infrastrukture neophodne  za poduzetnike, projekte koji u budućim razdobljima  generiraju  prihode i zapošljavaju  stanovništvo tog područja  , te projekte koji povećavaju produktivnost i poboljšavaju uvjete života . Također projekti moraju biti usklađeni sa općim prioritetima Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske .

 

Uz poziv dostavljeni su propisani obrasci  sa Izjavom kojom se garantira da su podaci točni.

 

Projekti moraju imati važeću potvrdu na glavni projekt ( građevinsku dozvolu).

 

Rok za dostavu prijava je 16. kolovoza.

 

Općina Jasenovac je na propisanim obrascima dostavila slijedeće projekte:

 

-          Nastavak izgradnje prometne i komunalne infrastrukture u Poljoprivredno-

      industrijskoj zoni – II. Faza

-          Sanacija nerazvrstane ( tzv. stare ) ceste- prilaz poslovnoj zoni

-          Završetak izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda naselja Jasenovac

-          Povećanje kapaciteta uređaja za preradu pitke vode u postrojenju Jasenovac

-          Sanacija nerazvrstanih cesta općine Jasenovac

-          Sanacija odlagališta komunalnog otpada „Barutana“ u Jasenovcu

-          Sanacija divljih odlagališta otpada

-          Dom za boravak i smještaj starijih osoba

-          Rekonstrukcija Društvenog i vatrogasnog doma u Puskoj

-          Prijemno informativni centar Krapje

-          Gradnja mrtvačnice u Višnjici

-          Gradnja mrtvačnice u Tancu

-          Gradnja mrtvačnice u Uštici

-          Izgradnja kapele sv. Florijana u Višnjici.

 

Svi projekti imaju potvrdu na glavni projekt  ( građevinsku dozvolu).