Jasenovac

°C

Generalni direktor „Hrvatskih voda“ dao potporu i suglasnost za sve tražene projekte

Generalni direktor „Hrvatskih voda“ dao potporu i suglasnost za sve tražene projekte

Novosti

U utoraka 14.studenog 2017. godine generalni direktor „Hrvatskih voda „ Zoran Đuroković zajedno sa Voditeljem ispostave VGO Donja i srednja Sava Davorinom Piha, održao je na poziv općinske načelnice Marije Mačković radni sastanak u Općinskoj vijećnici o problemima, odnosno projektima koji se odnose na korištenje voda, zaštitu voda , te obranu od poplava na području Općine Jasenovac.

Sastanku je nazočio i Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić. Općinska načelnica je iskoristila nazočnost generalnog direktora na području Sisačko-moslavačke županije, te je sastanak umjesto u uredu u Zagrebu iskoristila za sastanak u Jasenovcu.

Načelnica zajedno sa svojim suradnicima zahvalila je generalnom direktoru za sve radove koji su tijekom zadnje dvije godine rađeni na obrani od poplave a koji su donijeli boljitak poljoprivredi kao jednom od važnijih grana privređivanja. Također je upoznala  generalnog direktora o potrebama vezanim uz korištenje voda, zaštitu voda i sustav obrane od poplave.

Vezano uz korištenje voda iskazala je najvažniju investiciju,a to je nova mreža naselja Jasenovac jer je ista stara oko 40 godina. Vrijednost investicije je oko 7.000.000,00 kn bez PDV-a i za što postoji sva potrebna dokumentacija. Također upoznat je i s potrebama  mjerača protoka vode glede lakšeg utvrđivanja gubitaka kod puknuća, te sekcijski način zatvaranja dijela sustava.

Uz zaštitu voda upoznala je direktora oko dodatnih radova na sustavu tlačnog voda kanalizacije, izradi elaborata sekundarne kanalizacije, te sredstvima potrebnim za sekundarnu mrežu.

Generalni direktor  je izjavio  „pomoći će Općini Jasenovac u njezinim Planovima sa 80 % sredstava“ .

Nema druge nego da moramo dati  dodatnu potporu stabilizaciji sustava javne vodoopskrbe u Jasenovcu. Zajedno ćemo planirati izvođenje radova koji bi potrajali  oko dvije godine, rekao je  Zoran Đuroković, generalni direktor  Hrvatskih voda.

Voditelj VGO Donja i Srednja Sava Davorin Piha upoznao je nazočne oko planiranih radova na zaštiti od poplava  u Košutarici, Mlaci, Uštici, Tancu , te programima koji se projektiraju.

Župan Ivo Žinić zahvalio je Hrvatskim vodama za sve aktivnosti koje se provode na području Sisačko-moslavačke županije.