Jasenovac

°C

HRVATSKA VOLONTIRA

HRVATSKA VOLONTIRA

Novosti

„Hrvatska volontira“ ove će se godine održati od 22. do 27. svibnja kako bi se istaknuo potencijal za društveni razvoj koji se oslobađa volontiranjem kada se povežu ljudi i organizacije iz civilnog, javnog i poslovnog sektora.

Na sudjelovanje u manifestaciji pozvane su sve neprofitne organizacije da organiziraju volonterske aktivnosti u koje mogu uključiti što veći broj građana, a koje će „krojiti po potrebama“ zajednica u kojima djeluju, bilo da se radi o postojećim, redovnim aktivnostima organizacije, ili o nekim novim aktivnostima osmišljenima isključivo za ovu prigodu.

„Centar za pomoći njegu Jasenovac“ se prijavio kao organizator volontera u manifestaciji „Hrvatska volontira“  s volonterskom akcijom  - Uređenje ograde oko dječjeg parka u Jasenovcu. U četvrtak je bio prvi dan akcije i odrađena je priprema za nanošenje boje na ogradu!  Na akciju odazvalo se 14 punoljetnih volontera i dvoje maloljetnih.  Volonterima su se pridružila djeca iz igraonice koju organizira Narodna knjižnica i čitaonica Jasenovac, te su u jasenovačkom parku ukrasila platno na kojem su bile istaknute riječi „Hrvatska volontira“.

U petak 26.05.2017. godine pozivamo Volotere na drugi dio akcije s početkom u 12 sati.

 Izaberi Volonterizam.

Daruj svoje vrijeme i znanje!!