Jasenovac

°C

Indeks razvijenosti Općine Jasenovac 69,04%

Indeks razvijenosti Općine Jasenovac 69,04%

Arhiva novosti

Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 15. srpnja 2010. godine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane su prema stupnju razvijenosti a na temelju postupka ocjenjivanja stupnja razvijenosti koje je provelo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

Indeks razvijenosti ovisi o dohotku po stanovniku, stopi nezaposlenosti, proračunskim prihodima, udjelu obrazovnog stanovništva te kretanju stanovništva.

Ovom odlukom jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti na 5 skupina:

I. skupinu čine jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti ispod 50% prosjeka RH;

II. skupinu čine jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka RH;

III. skupinu čine jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH;

IV. skupinu čine jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH;

V. skupinu čine jedinice lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti veća od 125% prosjeka RH;

Budući da je ovim izračunom  indeks razvijenosti općine Jasenovac 69,04%  općina je uvrštena  u II. skupinu jedinica lokalne samouprave čija je vrijednost indeksa razvijenosti od 50% do 75% prosjeka Republike Hrvatske

Ulaskom u EU novac koji će županije, gradovi i općine dobivati ovisit će isključivo o njihovu indeksu razvijenosti. Ukinut će se područja od posebne državne skrbi, ali i brdsko-planinska područja, a sve će zamijeniti potpomognuta područja. U njih će prema strategiji regionalnog razvoja ući samo oni čiji je stupanj razvoja ispod 75 % nacionalnog prosjeka.

Odluku tko će dobiti status potpomognute jedinice država će donositi na temelju indeksa razvijenosti, a on će se utvrđivati jednom godišnje, tako da će se i novčana pomoć dodjeljivati sukladno rastu ili padu standarda.