Jasenovac

°C

Izdana Potvrda Glavnog projekta za gradnju plinske mreže u Poljoprivredno-industrijskoj zoni Jasenovac

Izdana Potvrda Glavnog projekta za gradnju plinske mreže u Poljoprivredno-industrijskoj zoni Jasenovac

Arhiva novosti

Od strane Upravnog odjela  za prostorno uređenje  i graditeljstvo Ispostava Novska izdana je potvrda Glavnog projekta za gradnju srednjetlačne plinske mreže  Poljoprivredno-industrijske zone Jasenovac. Potvrda Glavnog projekta izdana je temeljem Glavnog i Izvedbenog  projekta a koji je u skladu sa pravomoćnom lokacijskom dozvolom od 29.9.2011. Dokumentacija je izradio  «Plin inženjering» d.o.o. Zagreb.
Gradnja plinske mreže predviđena je u dvije faze.

I. faza obuhvaća gradnju mreže od kraja ulice Vladimira Nazora do posljednjeg objekta u I. dijelu zone u dužini od 1340 m.
II.  faza  predviđa gradnju u drugom dijelu zone u dužini od 662 m.