Jasenovac

°C

Izdana Potvrda Glavnog projekta za gradnju vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica

Izdana Potvrda Glavnog projekta za gradnju vodoopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica

Arhiva novosti

Od strane Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Ispostava Novska  11. siječnja 2012. godine izdana je  Potvrda  glavnog projekta za  rekonstrukciju - izgradnju cjevovoda stare mreže naselja Jasenovac u dužini od 9460 m i naselja Uštica u dužini od 3320 m, te glavnog vodoopskrbnog cjevovoda  Jasenovac- Bročice.

Općina Jasenovac je prije više od 2 godine kandidirala «Hrvatskim vodama» izradu projekta za sanaciju mreže naselja Jasenovac i Uštica kao najstarije dijelove vodova na području općine koje su građene još 1976 godine. Kroz programe evropskih fondova «Hrvatske vode» su objedinile sve projekte na širem području i izabrale nositelja za sve projekte. Nositelj izrade projekata za područje dijela naše  županije je « Moslavina» d.o.o. Kutina.

«Moslavina» d.o.o . kao nositelj projekta je izabrala u suradnji s «Hrvatskim vodama» d.o.o. projektanta za sve kandidirane projekte.

Nakon izrade projekata, ishođenje lokacijske dozvole i izrade Glavnog projekta «Moslavina» d.o.o  podnijela je Zahtjev za izdavanje Potvrde Glavnog projekta ( građevinska dozvola).

Izdavanjem Potvrde glavnog projekta stvorili su se uvjeti da se kroz Europske fondove izvrši i financiranje izgradnja svih vodoopskrbnih cjevovoda  dijela županije.