Jasenovac

°C

Japanski veleposlanik posjetio ambulantu u Jasenovcu

Japanski veleposlanik posjetio ambulantu u Jasenovcu

Arhiva novosti

U svečanoj prigodi primopredaje sanitetskog vozila koje je doniralo japansko veleposlanstvo Domu zdravlja Kutina a za potrebe ambulanti u Rajiću i Jasenovcu  japanski veleposlanik Yoshio Tamura posjetio je i ambulantu u Jasenovcu. Japansko veleposlanstvo doniralo je  ukupno 46.347 eura za nabavku medicinske opreme koja uključuje defibrilatore, EKG-e, internističke stolove, stolove za pregled beba, osnovni namještaj i sanitetskog vozila