Jasenovac

°C

JAVNA RASPRAVA U NACRT PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

JAVNA RASPRAVA U NACRT PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Novosti

U vijećnici Općine Jasenovac dana 16. 05. 2018. s početkom u 9,00 sati održana je javna rasprava o prijedlogu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Jasenovac

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države  novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu od 09. ožujka 2018. godine ponovno je sa Agencije za poljoprivredno zemljište vraćeno na jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave. Istim Zakonom propisano je kako se poljoprivrednim zemljištem može raspolagati tek nakon što se donese Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, a koji su općine i gradovi dužni donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, tj. do 09. lipnja 2018. godine.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Jasenovac radi tvrtka Recider projekt iz Zagreba uz suradnju i pomoć Općine Jasenovac. Nacrt Programa je izrađen i sadržava ukupnu površinu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na našem području, podatke o dosadašnjem raspolaganju i vrstu proizvodnje na istom, površine određene za povrat i zamjenu kada nije moguć povrat imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, površine određene za prodaju, jednokratno, maksimalno do 25% ukupne površine, površine određene za zakup, površine određene za zakup zajedničkih pašnjaka, odnosno površine koje se mogu privesti nekoj drugoj nepoljoprivrednoj namjeni, jednokratno, maksimalno do 5%  ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Program se sastoji od 5842 katastarske čestice ukupne površine cca 3300 ha.

Na javnoj raspravi o nacrtu  Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

sudjelovali su predstavnici Općine Jasenovac, općinska načelnica i njen zamjenik, predstavnici Odbora za selo i poljoprivredu, zainteresirani poljoprivredni proizvođači i upraviteljica zadruge,.

Svi sudionici su se aktivno  uključili u raspravu, davali svoje prijedloge, primjedbe i očitovanja i ispunili anketni upitnik.

Javni uvid trajati će do 31. svibnja 2018.godine te se pozivaju svi zainteresirani da dođu u Općinu Jasenovac gdje mogu izvršiti uvid u nacrt Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 sati u vijećnici Općine Jasenovac,  Trg kralja Petra Svačića 19, 44 324 Jasenovac, a mogu ga pogledati i na službenim  stranicama Općine Jasenovac: http:// www. opcina-jasenovac.hr.