Jasenovac

°C

Javni poziv učenicima srednjih škola s područja Općine Jasenovac koji svakodnevno putuju u školu za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola

Javni poziv učenicima srednjih škola s područja Općine Jasenovac koji svakodnevno putuju u školu za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola

Arhiva novosti

Općina Jasenovac na temelju Odluke Načelnice o sufinanciranju prijevoza učenika Srednjih škola s područja Općine Jasenovac, donesene 1. rujna 2010.godine upućuje
JAVNI POZIV UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA

 s područja Općine Jasenovac koji svakodnevno putuju u školu za dodjelu subvencije prijevoza učenicima srednjih škola.
Pozivaju se učenici 1.,2.,3. i 4. razreda Srednjih škola  s prebivalištem na području Općine Jasenovac koji svakodnevno na putu do škole koriste javni prijevoz (željeznički ili autobusni) da se do 20. RUJNA 2010. godine jave u

OPĆINU JASENOVAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Trg kralja Petra Svačića 19


radi podnošenja Zahtjeva za ostvarenje prava na sufinanciranje mjesečne karte na relaciji od mjesta prebivališta do mjesta školovanja.
Prilikom dolaska učenici su dužni donijeti

      1.   POTVRDU O UPISU U ŠKOLU  ZA  2010/11. ŠKOLSKU  GODINU
      2.   KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE UČENIKA ILI UVJERENJE O PREBIVALIŠTU

FOTOKOPIJU RAČUNA NA KOJI ĆE SE ISPLAĆIVATI SUBVENCIJA

PRESLIKA MJESEČNE KARTE  ILI POTVRDU JAVNOG PRIJEVOZNIKA

Na temelju prikupljenih podataka o broju srednjoškolskih učenika koji koriste javni prijevoz do škole, podataka o relacijama i ukupnim troškovima prijevoza, Općina Jasenovac će donijeti Odluku o sufinanciranju prijevoza srednjoškolskih učenika u određenom postotku u skladu sa sredstvima osiguranim u proračunu Općine  Jasenovac.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na broj telefona 044 672 010.Pridruženi dokumenti