Jasenovac

°C

Kandidirani projekti Općine Jasenovac

Kandidirani projekti Općine Jasenovac

Novosti

Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za kandidiranje projekata kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice za 2017. godinu.

Općina Jasenovac je kandidirala dva projekta sa potrebnom dokumentacijom: Dom kulture sa spomen sobom hrvatskim braniteljima (rekonstrukcija zgrade „9“) u vrijednosti 614.000,00 kn, te Program održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Jasenovac u iznosu od 800.000,00 kn.

Rok za predaju kandidiranih projekata je bio 10. veljače 2017. godine.

Ako  Programi zadovolje kriterije natječaja , te kriterije bodovanja važnosti projekata povjerenstva ministarstva , s Ministarstvom će se sklopiti Ugovor o sufinanciranju. Ministarstvo sufinancira projekte do 85 % vrijednosti jer se Općina Jasenovac nalazi u II skupina područja  od posebne državne skrbi.

Kandidirani projekti Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i sport SMŽ

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport Sisačko-moslavačke županije objavio je Javni poziv za kandidiranje programa i projekata za sufinanciranje istih u 2017. godini. Rok za dostavu programa je bio 6. veljače 2017. godine. Programe i projekte nužno je bilo kandidirati po Proceduri i Javnom pozivu sa svom traženom dokumentacijom.

Općina je kandidirala na Javni poziv:

- Ruralna cjelina naselja Krapje

- Ruralna cjelina naselja Drenov Bok

- Uređenje i opremanje Pučkog doma u Jasenovac

- Opremanje dječjeg igrališta u Puskoj

- Dom kulture Jasenovac,  ( spomen soba hrvatskim braniteljima,  prostori Udruge, zavičajna soba).

Turistička zajednica je kandidirala Dane graditeljske baštine u Krapju,  a udruge s područja Općine svoje programe sukladno djelatnosti za koju su osnovane.