Jasenovac

°C

Nabava komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

Nabava komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada

Arhiva novosti

Komunalni servisi Jasenovac d.o.o. objavili su dana 09. siječnja 2011. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje, kojemu je predmet nabava komunalnog vozila za prijevoz komunalnog otpada.

Sredstva na nabavu predmetnog vozila osigurana su iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Odlukom od dana 28. listopada 2011. godine.

Javno otvaranje ponuda biti će 30. siječnja 2012. u zgradi Općine Jasenovac, s početkom u 12,00 sati.