Jasenovac

°C

Nabavljen novi radni stroj

Nabavljen novi radni stroj

Novosti

Na Javni poziv Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva za sufinanciranje projekata koji pridonose poticanju razvoja komunalnog gospodarstva Općina Jasenovac je kandidirala nabavku novog radnog stroja kombinirka-rovokopač- utovarivač koji bi koristio poduzećima u vlasništvu Općine jasenovac ( „Jasenovačka voda“ d.o.o. i „Komunalni servisi“d.o.o.).

Između kandidiranih projekata prihvaćen je projekt Općine Jasenovac i odobren je iznos od 170.000,00 kn.

„Komunalni servisi“ d.o.o. proveli su Javni natječaj  za nabavku radnog stroja putem lizinga. Učešćem od 170.000,00 kn od strane ministarstva i 30.000,000 kn od strane Općine Jasenovac  nabavljen je i isporučen novi radni stroj kombinirka-rovokopač- utovarivač JCB 4CX, godina proizvodnje 2016.

Nabavna vrijednost stroja sa PDV-om je 85 000 EUR.

„Komunalni servisi“ d.o.o. Jasenovac su obveznici plaćanja  mjesečnog lizinga od oko 8.000, 00 kn.

Stroj će pridonijeti kvalitetnijem  i boljem održavanju komunalne infrastrukture, te će isti biti u mogućnosti odraditi poslove koji su Zakonom o komunalnom gospodarstvu definirani  ( održavanje nerazvrstanih cesta, javnih površina, poljskih puteva, zimska služba, priključci na komunalnu infrastrukturu, održavanje odlagališta komunalnog otpada itd.).