Jasenovac

°C

Načelnica Marija Mačković nazočila je potpisivanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za Magistralne i distribucijske cjevovode, crpilišta i vodospremnike projekta Moslavačka Posavina

Načelnica Marija Mačković nazočila je potpisivanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za Magistralne i distribucijske cjevovode, crpilišta i vodospremnike projekta Moslavačka Posavina

Arhiva novosti

Načelnica Marija Mačković nazočila je 27. rujna 2010. u Kutini potpisivanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za Magistralne i distribucijske cjevovode, crpilišta i vodospremnike projekta Moslavačka Posavina. Ugovor su potpisali u ime Hrvatskih voda direktor Jadranko Husarić, u ime odabranog projektanta, direktor Hidroprojekt-inga d.o.o. Zagreb Dragutin Mihelčić i Mijo Šepak direktor Moslavine d.o.o. Projekt obuhvaća magistralni vodovod i lokalnu distribucijsku mrežu na području općina Jasenovac, Lipovljani, Velika Ludina i Popovača te gradova Kutine i Novske. Do 30. studenog 2010. trebala bi biti izrađena projektna dokumentacija za 50 km magistralnog cjevovoda i 160 km distribucijske mreže, crpilišta i vodospremnika. Vrijednost potpisanog Ugovora, odnosno izrada projektne dokumentacije iznosi 8,37 milijuna kuna. Sredstva su osigurale Hrvatske vode a pripremljenu projektnu dokumentaciju kao nositelj projekta Moslavina d.o.o. kandidirala bi za financiranje iz EU fondova kad Hrvatska postane punopravna članica Europske Unije.