Jasenovac

°C

NAJAVA - DJEČJE MAŠKARE U JASENOVCU 21. veljače 2012.

NAJAVA - DJEČJE MAŠKARE U JASENOVCU 21. veljače 2012.

Arhiva novosti

T U R I S T I Č K A   Z A J E D N I C A

O P Ć I N E    J A S E N O V A C

I

OSNOVNA ŠKOLA JASENOVAC

 

ORGANIZIRAJU

 

DJEČJE MAŠKARE U JASENOVCU

U UTORAK, 21. VELJAČE 2012. GODINE

 

S RADOŠĆU VAS POZIVAMO DA SVOJOM NAZOČNOŠĆU UVELIČATE OVAJ DOGAĐAJ.

MAŠKARE ĆE SE OKUPITI U SPORTSKOJ DVORANI OSNOVNE ŠKOLE JASENOVAC U 10,40 SATI.

PROGRAM:

·         PLES I DRUŽENJE MASKI,

·         PODJELA KRAFNI

·         ODABIR NAJLJEPŠE MASKE I PODJELA NAGRADA