Jasenovac

°C

Nakon 16 godina postavljen Glavni oltar Župne crkve svetog Nikole i Uznesenja Blažene Djevice Marije

Nakon 16 godina postavljen Glavni oltar Župne crkve svetog Nikole i Uznesenja Blažene Djevice Marije

Arhiva novosti

Djelatnici Restauratorskog zavoda iz Zagreba završili su radove na postavljanju kompletnog oltara u Župnoj crkvi u Jasenovcu. Konzervatorsko-restauratorske radove financiralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Oltar Župne crkve je zaštićeni spomenik kulture kao i sama crkva. Za vrijeme okupacije od 1991. do 1995. godine oltar je bio srušenoj crkvi. 1995. godine teško oštećeni dijelovi oltara su izvučeni iz ruševina crkve. Nakon 16 godina oltar je ponovo postavljen u župnoj crkvi. Na dugom i trećem katu nedostaje po pet skulptura na kojima je potrebno izvršiti određene radove .