Jasenovac

°C

Naputak ministra poljoprivrede

Naputak ministra poljoprivrede

Arhiva novosti

Sukladno politici Vlade RH ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina donio je 12. siječnja 2012. godine Naputak temeljem kojega se jedinicama lokalne samouprave nalaže obustava svih započetih i daljnjih aktivnosti u svezi provedbe odredbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske putem zakupa i prodaje, na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na svom području.
 
Ovaj se Naputak ne odnosi na Programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koje su u već fazi davanja suglasnosti ministarstva, odnosno izdavanja odluka o dodijeli. Naputak se odnosi na aktivnosti koje se provode na razini jedinica lokalne samouprave prije navedenog davanja suglasnosti ministarstva npr. slanje novih programa na odobrenje, raspisivanje natječaja i dr. 
 
Cilj je da se do ustrojavanja Agencije za poljoprivredno zemljište obustave moguće malverzacije. Ovaj je Naputak mjera koja je isključivo u interesu poljoprivrednih proizvođača koji će u budućnosti zemlju dobivati u dugogodišnji zakup, a protiv malobrojne skupine koja u razdoblju ustrojavanja ministarstva i Agencije za poljoprivredno zemljište nastoji hitnom procedurom progurati „sumnjive“   dodijele ili prodaje zemlje.
 
Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina na sastanku sa predstavnicima Hrvatske poljoprivredne komore krajem prošlog tjedna najavio je novu zemljišnu politiku koja se temelji na obustavi prodaje državne zemlje te namjeri da se ona izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu daje u dugogodišnjih zakup. Dodatno su  telefonskim putem tijekom današnjeg dana predsjedniku Hrvatske poljoprivredne komore Darku Grivičić dana podrobnija obrazloženja oko Naputka, kako bi se otklonile sve nedoumice oko njega, a s ciljem uzajamne suradnje.