Jasenovac

°C

Nastavak radova na izgradnji I. dijela II. faze prometne i komunalne infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni u Jasenovcu

Nastavak radova na izgradnji I. dijela II. faze prometne i komunalne infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni u Jasenovcu

Arhiva novosti

Na temelju objavljenog otvorenog postupka javne nabave za radove na izgradnji prometne i komunalne infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni Jasenovac u elektronskom oglasniku javne nabave od 12. srpnja 2010. godine i provedenog postupka javnog otvaranja ponuda 22. srpnja 2010. godine izvršena je provjera, napravljen zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Na natječaj su se javila tri ponuditelja: Elektrocentar Petek d.o.o. iz Ivanić Grada s ponuđenom cijenom od 608.695,64 kn, Cestar d.o.o. Slavonski Brod s ponuđenom cijenom od 715.720,79 kn i TVIM d.o.o. Lekenik koji je za naručene radove ponudio cijenu od 483.879,73 kune. Na temelju zakona načelnica općine Jasenovac 27. srpnja 2010. godine donijela Odluku o odabiru a kao najpovoljnija odabrana je ponuda poduzeća „TVIM“ d.o.o. iz Lekenika.

Potpisivanjem ugovora između općine Jasenovac kao naručitelja i poduzeća TVIM d.o.o. nastavljaju se radovi na izgradnji I. dijela II. faze prometne i komunalne infrastrukture u Poljoprivredno-industrijskoj zoni u Jasenovcu. Naručene radove izvoditelj se obavezao započeti odmah a završiti   ih u roku 100 kalendarskih dana.