Jasenovac

°C

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jasenovac

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jasenovac

Arhiva novosti

Na temelju članka 49. Statuta  Općine Jasenovac (Službeni vjesnik“ broj 40/09) i temeljem članka 8. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore  studenata s područja Općine Jasenovac, načelnica Općine Jasenovac raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Jasenovac za 2011/ 2012 godinu

1. Na temelju Odluke Općinske načelnice Općine Jasenovac raspisuje se natječaj za dodjelu  stipendija za  2012. godinu studentima s područja Općine Jasenovac.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu studentskih stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
     -    da su državljani Republike Hrvatske
-     da su redoviti studenti s prebivalištem na području Općine Jasenovac
-    da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora
3. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:

-    prijavni obrazac
-    fotokopija osobne iskaznice
-    potvrda o upisu na fakultet za tekuću školsku godinu
-    prijepis ocjena s fakulteta za redovne studente, potvrda o stečenim ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i svjedodžbe o maturi za studente koji su upisali prvu godinu studija
-    uvjerenje o prebivalištu
-    izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (na prijavnom obrascu)
-    izjava o ne primanju stipendije iz drugih izvora (na prijemnom obrascu)
-    dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od  prethodna  3 mjeseca do dana raspisivanja natječaja (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć)
-    potvrda o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično) za godinu koja prethodi godini u kojoj je raspisan natječaj
-    potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
-    potvrda Porezne uprave o prihodima druge naravi.

Dokazi kojim se ostvaruju dodatni bodovi:
-    sudionici na državnim i međunarodnim natjecanjima,
-    potvrda o invalidnosti,
-    studenti bez jednog ili oba roditelja,
-    braća ili sestre u osnovnoj, srednjoj školi ili na fakultetu (potvrda)
   Molbe s nepotpunom dokumentaciju i dospjele izvan roka neće se razmatrati.
   Prijavnica za natječaj može se podignuti u Općini Jasenovac.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom i naznakom „za studentske stipendije“treba dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku 10 dana od dana objave natječaja na adresu:

Općina Jasenovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg K.P. Svačića 19, 44324 Jasenovac