Jasenovac

°C

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Jasenovac

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Jasenovac

Arhiva novosti

Na temelju članka 49. Statuta Općine Jasenovac („Službeni vjesnik“ broj 40/09.) i temeljem članka 8. Pravilnika o stipendijama učenika s područja Općine Jasenovac, načelnica Općine Jasenovac raspisuje

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Jasenovac za školsku godinu 2011/ 2012.

1. Na temelju Odluke Općinske načelnice Općine Jasenovac raspisuje se natječaj za dodjelu  stipendija za 2012. godinu učenicima srednjih škola  s područja Općine Jasenovac.
2. Pravo prijave na natječaj imaju:
-    učenici koji imaju prebivalište na području Općine Jasenovac
-    učenici koji imaju status redovnog učenika srednje škole
-    da nisu korisnici stipendija iz drugih izvora i drugih oblika potpora

3. Dokumentacija potrebna za prijavu na natječaj:
-    Prijavni obrazac
-    Izjava o broju članova domaćinstva (sastavni dio prijavnog obrasca)
-    Izjava o neprimanju stipendija iz drugih izvora (sastavni dio prijavnog obrasca)
-    Uvjerenje o prebivalištu
-    Uvjerenje o upisu u školu
-    Fotokopija osobne iskaznice
-    Fotokopija svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole,odnosno fotokopija svjedodžbe završnog razreda osnovne škole, za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
-    Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstvu u zadnja 3   mjeseca (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć)
-    Potvrda Porezne uprave o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i sl.)
-    Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva

Dokazi kojim se ostvaruju dodatni bodovi:
-    sudionici na državnim i međunarodnim natjecanjima,
-    učenici bez oba ili jednog roditelja
-    braća ili sestre predškolske dobi, u osnovnoj školi, srednjoj školi ili na fakultetu (potvrda)
-    izjava o pohađanju škole izvan mjesta prebivališta
          Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

    Molbe s nepotpunom dokumentacijom i dospjele izvan roka neće se razmatrati.
    Prijavnicu za natječaj možete podignuti u Općini Jasenovac.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom i naznakom „za učeničke stipendije“ treba dostaviti u zatvorenoj omotnici u roku 10 dana od dana objave natječaja na adresu:
Općina Jasenovac, Jedinstveni upravni odjel, Trg K.P. Svačića 19, 44324 Jasenovac