Jasenovac

°C

Obavijest korisnicima dimnjačarskih usluga

Obavijest korisnicima dimnjačarskih usluga

Arhiva novosti

Općina Jasenovac dodijelila je koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova Uslužnom obrtu “Dimnjačarstvo-Zagreb”, Bratovština 14, vlasnika Fejze Bećirovića (u daljnjem tekstu: Koncesionar). Člankom 8. Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe na području Općine Jasenovac (“Službeni vjesnik” 17/96) propisano je da ste kao korisnik ovih usluga dužni omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje dimovodnih objekata (dimnjaka, ložišta i sl.). Odbijanjem kontrole, odnosno čišćenja dimovodnih objekata ili onemogućavanjem Koncesionara u obavljanju ove djelatnosti činite prekršaj po članku 19. i 21. Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe na području Općine Jasenovac (“Službeni vjesnik” 17/96), za koje je propisana novčana kazna u iznosu od 200,00 do 1000,00 kuna, odnosno pokretanje optužnog prijedloga kod Prekršajnog suda u Novskoj.

Ovlašteni dimnjačar dužan je obavijestiti stanovnike, tj. izvjesiti na vidnom mjestu obavijest 2-3 dana ranije prije početka čišćenja dimnjaka u određenom naselju.

Dimnjačara se može kontaktirati na sljedeće brojeve telefona: 01/294-6908, 091/6365-448, 098/9562-581, 092/2413-444.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KOMUNALNI    REDAR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zoran Milović