Jasenovac

°C

Obavijest o objavi izrade I. Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Jasenovac

Obavijesti

Sukladno članku 16. Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jasenovac i članku 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13) nositelj izrade obavještava javnost o izradi I. Izmjena i dopuna PPUO Općine Jasenovac.