Jasenovac

°C

Odobreni projekti Ministarstva kulture za 2017. godinu za područje Općine Jasenovac

Odobreni projekti Ministarstva kulture za 2017. godinu za područje Općine Jasenovac

Novosti

Ministarstvu kulture na Javni poziv za 2017. godinu Općina je kandidirala više programa za više područja djelovanja.

Od Ministarstva kulture odobreni su slijedeći projekti:

Za nepokretna kulturna dobra odobreno je:

-Krapje, Ruralna cjelina - 100.000,00 kn

- Krapje, Crkva Sv. Antuna  Padovanskog - 100.000,00 kn

- Krapje, Povijesna zidanica Krapje broj 133. - 100.000,00 kn

- Drenov Bok, povijesna cjelina - 100.000,00 kn

- Jasenovac, Kožara iznos od - 100.000,00 kn

- Crkva Sv.Duha Lonja - 30.000,00 kn

Za pokretna kulturna dobra:

-Jasenovac, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sv. Nikole, bočni oltar sv. Fabijan i Sebastijan 18 stoljeće

Kulturno umjetnički amaterizam:

Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac 2.000,00 kn za Koncert Pasionske baštine