Jasenovac

°C

Održan sastanka sa Voditeljem Ispostave „Hrvatskih voda“ iz Novske

Održan sastanka sa Voditeljem Ispostave „Hrvatskih voda“ iz Novske

Novosti

Općinska načelnica Marija Mačković sazvala je radni sastanak sa voditeljem Ispostave „Hrvatskih voda“ gospodinom Tomislavom Naglić i predstavnicima iz naselja Općine Jasenovac 4. travnja 2017. godine u 10,00 sati.

Tema sastanka je bila realizacija odrađenih Planova i programa iz prethodne godine, te Planova za 2017. godinu. Voditelj Ispostave detaljno je obrazložio što je odrađeno po Planu i programu rada po svakom naselju u prethodnom razdoblju, te Planovima koji su u tijeku ili koji će biti u ovoj godini planirani bilo kroz Program A 2 ili A3 ili kroz izradu dokumentacije.  Za područje općine Jasenovac  predviđen je iznos radova na čvrstim objektima u iznosu od  2.300.000,00 kn (bez PDV-a), što ne uključuje košnju. Također je konstatirano kako je u zadnje dvije godine na područje Općine Jasenovac uloženo više sredstava za izgradnju i održavanja objekata vezano uz obranu od poplave nego u zadnjih 10 godina. 

Nakon izlaganja svi predstavnici su iznijeli svoje mišljenje i prijedloge koji bi pridonijeli kvalitetnijoj obrani od poplave, kvalitetnijoj obradi poljoprivrednih površina kroz čišćenje odvodnih kanala i rušenjem naraslog drveća, te kroz popravak i nasipanje putova koje koriste „Hrvatske vode „ za svoje aktivnosti kao i popravak onih putova koji su tijekom lošeg vremena uništeni od strane izvođača radova na istima. 

 Općinska načelnica zahvalila je svima na konstruktivnom sastanku i   obvezala se da će pokušati iznaći dodatna sredstva od strane „Hrvatskih voda“  za određene projekte koji trenutno nisu u planu, a koji su ostali neodrađeni iz prošle godine naročito ucrtani putovi uništeni aktivnostima na čišćenju kanalske mreže.