Jasenovac

°C

ODRŽANA 12. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE JASENOVAC

ODRŽANA 12. REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE JASENOVAC

Arhiva novosti

Dana 16. ožujka 2011. godine s početkom u 18,00 sati u Vijećnici općine Jasenovac održana godišnja skupština Vatrogasne zajednice Općine Jasenovac.

            Sjednicom predsjeda voditeljstvo skupštine pod predsjedanjem predsjednika Zorana Prpića.

            Nakon Izvješća verifikacijske komisije o nazočnosti broja članova na Skupštini utvrđeno je kako su nazočni svi članovi Skupštine Vatrogasne zajednice općine Jasenovac.

            Podnesena su Izvješća o radu i poslovanju, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora. Sva izvješća su jednoglasno usvojena.

            Podnesen  je Plan i program rada i financijski plan za 2011. godinu koji su također usvojeni jednoglasno.    

            Planom i programom rada u prvom redu predviđena je nabavka, tj. nadopuna  osnovne opreme nužne za djelatnost vatrogastva,  nabavka bar jednog kombi vozila, od objekata dovršenje doma u Puskoj i Drenovom Boku, obilježavanje 130 obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenovac i 80-te obljetnice Dobrovoljnog vatrogasno g društva Tanac.

            Nakon pozdravnog govora načelnice općine Marije Mačković, obratio se i  predsjednik Vatrogasne zajednice općine Jasenovac Zoran Prpić i zahvalio se svima na uspješnom radu u protekloj godini.