Jasenovac

°C

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Arhiva novosti

Posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac koju je sazvao predsjednik Vijeća Zoran Prpić održana je 29. prosinca 2011. godine s početkom u 12.00 sati.

Sjednici su nazočili uz predsjednika i njegovi zamjenici Danijel Kušan i Nikola Vidaković, te vijećnici Dalibor Šimičić, Luka Matoš, Željko Đurić, Silvije Balić, Sofija Vidaković, Radivoje Novaković, Damir Vidaković, Dubravko Bradašić i Antun Đilas.

Izostanak opravdali Vinko Milašinović, Milan Barišić i Željko Marčec.

Sjednici su nazočili i načelnica Marija Mačković, zamjenica načelnice Melanija Milović, pročelnica Vesna Tomaz, komunalni redar Zoran Milović, voditelj računovodstva Biljana Dragić, direktor JKP „Jasenovačka voda“d.o.o Mario Posavac, direktor JKP „Komunalni servisi Jasenovac“d.o.o Darko Jugović, RP Novska i NET Voloder.

Sjednicu vodi predsjednik Zoran Prpić.

Zapisnik vodi Radmila Šimičić.

Nakon što je usvojen  skraćeni zapisnik sa prethodne sjednice, jednoglasno je usvojen i predloženi dnevni red.

Dnevni red 13. sjednice Općinskog vijeća:

 1. Vijećnička pitanja;
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2011. godinu;
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu;
 4. Prijedlog Izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011. godinu;
 5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu;
 6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2011. godinu;
 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu za 2011. godinu;
 8. Prijedlog Izvješća o radu Općinske načelnice za siječanj-lipanj 2011. godinu;
 9. Prijedlog Proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu sa projekcijom 2012.-2014.;
 10. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu;
 11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu;
 12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2012. godinu;
 13.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2012. godinu;
 14. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2012. godinu;
 15. Prijedlog Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu;
 16. Prijedlog Programa utroška spomeničke rente za 2012. godinu;
 17. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012. godinu;
 18. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Jasenovac;
 19. Prijedlog Odluke o utvrđivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje;
 20. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC d.o.o.;
 21. Prijedlog Odluke o razrješenju Nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću  KOMUNALNI SERVISI JASENOVAC d.o.o.;
 22. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća JASENOVAČKA VODA d.o.o.;
 23. Prijedlog Odluke o razrješenju Nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću Javnog komunalnog poduzeća JASENOVAČKA VODA d.o.o.

Vijećnička pitanja postavljana su vezano uz plinifikaciju naselja Jasenovac i  daljnje planove oko plinifikacije, dovršetak radova na Pučko-vatrogasnom domu Puska, na loše stanje platoa na ulazu u Spomen - područje i OŠ Jasenovac, stanje nezaposlenosti na području općine i koje se mjere eventualno mogu poduzeti za rješavanje istog, pitanje održavanja  izbora za mjesne odbore, te provjeru informacije o eventualnom zatvaranju poštanskog ureda u Krapju. 

Na vijećnička pitanja odgovarala je općinska načelnica i sam predsjednik Općinskog vijeća . 

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Jasenovac raspravljalo se o 23. točke dnevnog reda koje su sve prihvaćene uglavnom JEDNOGLASNO ili sa 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

Po prijedlogu Izmjena i dopuna  Proračuna za 2011. godinu koje je predložila Općinska načelnica, predlaže se smanjenje  proračuna  sa 11.071.750, 88 kuna na 7.951.933.88 kuna iz razloga ne  realizacije određenih kapitalnih programa u 2011. godini.

Iza Izmjena i dopuna Proračuna za 2011. godinu usvojeni su i svi Programi koji prate realizaciju  Proračuna.

Prijedlog  Proračuna za 2012. godinu koji je predložila Općinska načelnica planiran je u iznosu od 13.243.843,43  kuna od kojih  se iznos od 5.829.069,43 kn odnosi na odobrena sredstva Fonda Europske unije kroz PROGRAM IPA IIIC –Poslovno orijentirana infrastruktura. Kroz taj program planirana je izgradnja  prilazne ceste zoni ( stara cesta) i daljnje uređenje poljoprivredno-industrijske zone.

Odbor za Proračun i financije prihvatio je jednoglasno Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2011. godinu kao i Prijedlog proračuna za 2012. godinu.

Prijedlog Proračuna Općine vijećnici su usvojili sa 1 suzdržanim glasom.

Uz Proračun za 2012. godinu usvojena je i Odluka o izvršavanju proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu kao i svi programi koji prate izvršavanje proračuna i to iz oblasti komunalnog gospodarstva, kulture, socijalne skrbi i sporta.

Najviše rasprave ali i dobrih prijedloga kako bi se programi realizirali što bolje bilo je iz oblasti sporta i  socijalne skrbi.

Također, usvojene su odluke o razrješenju Nadzornih odbora društava s ograničenom odgovornošću JKP „Komunalni servisi Jasenovac“ i  JKP „Jasenovačka voda d.o.o.“. Organi društava su Skupština koju čini Općinsko vijeće Općine Jasenovac i Uprava koja se sastoji od jednog člana – direktora društva.

Nakon završenog dnevnog reda, a prije zaključivanja sjednice vijećnicima su se prigodnim riječima obratili predsjednik Općinskog vijeća i Općinska načelnica pozivajući na suradnju i konstruktivne prijedloge, na dobrobit svih stanovnika općine.

Također su svim vijećnicima, kao i stanovnicima općine, poželjeli sretnu i uspješnu Novu 2012. godinu.

Sjednica je dovršena u 13.30 sati.