Jasenovac

°C

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Arhiva novosti

Prva ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća, koju je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić, održana je 27. ožujka 2012. godine s početkom u 18,00 sati.

Sjednici su, osim predsjednika, nazočili i njegovi zamjenici Danijel Kušan i Nikola Vidaković, te vijećnici Dalibor Šimičić, Luka Matoš, Željko Đurić, Sofija Vidaković, Radivoje Novaković, Dubravko Bradašić, Antun Đilas, Vinko Milašinović i Milan Barišić

Izostanak su opravdali Silvije Balić i Željko Marčec.

Sjednici su prisustvovali i načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković, zamjenica načelnice Melanija Milović, pročelnica Vesna Tomaz, načelnik PP Novska Tomislav Milunić, voditelj računovodstva Biljana Dragić, te predstavnici medija RP Novska i NET Voloder.

Sjednicom je predsjedavao Predsjednik Općinkog vijeća Zoran Prpić.

Zapisnik sjednice je vodila Radmila Šimičić.

Nakon što je usvojen skraćeni zapisnik s 13. sjednice, predložen je dnevni red 14. sjednice koji je jednoglasno usvojen:

   Dnevni red:

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva,
 2. Prisega Općinskog vijećnika Općine Jasenovac,
 3. Informacija o stanju u prometu i stanju kriminaliteta na području općine Jasenovac za 2011.g.
 4. Vijećnička pitanja,
 5. Prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za 2011.g.,
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli viška i pokriću manjka prihoda za 2011.g.,
 7. Prijedlog Izvješća o izvršavanju Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2011.g.,
 8. Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g.,
 9. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg Izvješća o radu načelnice Općine Jasenovac za razdoblje srpanj – prosinac 2011.g.,
 10. Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Općine Jasenovac za 2012. godinu,
 11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. g.,
 12. Razmatranje Pisma namjere Općine Lipovljani oko odlaganja komunalnog otpada na općinsku deponiju „Barutana“ Jasenovac.

Damir Vidaković izabran sa liste HSP dao je Izjavu kod javnog bilježnika kojom daje ostavku na mjesto člana predstavničkog tijela Općinskog vijeća Općine Jasenovac na koje je izabran na izborima. Ostavku je dao radi poslovnih obveza i problema osobne prirode.

Umjesto Damira Vidaković temeljem Očitovanja HSP, Miroslav Dragić neizabrani vijećnik s iste liste obnašat će dužnost općinskog vijećnika Općine Jasenovac, te je isti na 14. sjednici prisegnuo i potpisao tekst prisege.

Načelnik Policijske postaje Novska g. Tomislav Milunić podnio je Godišnje izvješće za stanje u prometu i stanju kriminaliteta na području Općine Jasenovac za 2011. godinu. U obrazloženju je napomenuo da ja na području Općine Jasenovac tijekom 2011. godine evidentirano ukupno 36 kaznenih djela, dok je tijekom 2010. godine evidentirano 27, što predstavlja povećanje za 33% ili 9 kaznenih djela.

Vijećnička pitanja postavljena na sjednici bila su vezana uz sanaciju nogometnog igrališta NK "Krapje" i uređenja ograde i priključenja vode na groblju u Krapju.

Na postavljena pitanja je odgovarala načelnica Marija Mačković. U vezi s nogometnim igralištem NK "Krapje" načelnica je pozvala ovlaštenu osobu nogometnog kluba na sastanak kako bi se dogovorili oko uređenja igrališta.

Ograda na groblju će se urediti kroz program javnih radova, a voda će se priključiti što je prije moguće.

Na 14. sjednici Općinskog vijeća raspravljao se 12 točaka dnevnog reda koje su sve prihvaćene uglavnom jednoglasno ili sa 1 glasom protiv.