Jasenovac

°C

ODRŽANA 15. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Općina

Dana 20. lipnja 2012. godine održana je 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac koju je sazvao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić.

Sjednici su, osim predsjednika, nazočili zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Nikola Vidaković, te vijećnici Dalibor Šimičić, Luka Matoš, Sofija Vidaković, Radivoje Novaković, Dubravko Bradašić, Antun Đilas, Vinko Milašinović, Silvije Balić, Željko Marčec i Miroslav Dragić.

Izostanak je opravdao zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Danijel Kušan.

Sjednici su prisustvovali načelnica Marija Mačković, zamjenica načelnice Melanija Milović, pročelnica Vesna Tomaz, voditeljica računovodstva Biljana Dragić, te svi predstavnici javnih poduzeća i ustanova u vlasništvu Općine, te predstavnici  udruga iz oblasti vatrogastva, športa i kulture koji se financiraju iz proračuna Općine Jasenovac.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić.

Zapisnik sjednice je vodila Radmila Šimičić.

Nakon što je jednoglasno usvojen skraćeni zapisnik s 14. sjednice, predložen je dnevni red  15. sjednice koji je, također, jednoglasno usvojen.

 DNEVNI RED MOŽETE PREUZETI OVDJE

Vezano uz točku 1., 2. i 3. dnevnog reda ostavkom  vijećnika Željka Đurića iz osobnih razloga, davanjem prisege vijećnik u Općinskom vijeću postao je Luka Đilas iz Jasenovac posljednji neizabrani kandidat sa liste koalicije HDZ, HSLS i tadašnji HSU. Isti  vijećnik je postao i član Odbora za financije i proračun.

Vijećnička pitanja postavljena na sjednici bila su vezana uz zatvaranje pošte u Krapju,  projekt Europske unije IPA-IIIC, broj zaposlenih u Poljoprivredno-industrijskoj  zoni, glasnik Općine Jasenovac, sjednicu Općinskog vijeća u Krapju, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za igralište u Uštici, mrtvačnicu u Uštici, ruševne objekte u Uštici, sanaciju stare škole u Drenovom Boku, te zapuštena dvorišta i kuće u Drenovom Boku i u ostalim naseljima.

Na postavljena pitanja odgovarali su načelnica Marija Mačković, predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i  komunalni redar Zoran Milović.

Na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Jasenovac raspravljalo se o 42. točke Dnevnog reda.

Izvješća udruga i ustanova drugu godinu za redom su na sjednici Općinskog vijeća i konstatirano je koliki je kod pojedinih udruga unaprijeđen rad.

Gotovo sva Izvješća usvojena su jednoglasno ili sa 1 suzdržanim glasom. Za vrlo mali broj izvješća predložena je dorada istih za slijedeću sjednicu .  

Ostale točke Dnevnog reda su usvojene jednoglasno ili s 1 suzdržanim glasom.