Jasenovac

°C

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Održana 18. sjednica  Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Novosti

U vijećnici Općine Jasenovac dana 14. prosinca 2016. godine s početkom u 13,00 sati održana je 18. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i podpredsjednik  Dubravko Bradašić, te vijećnici: Dalibor Šimičić, Milinko Pavković,  Josip Drnić,  Ilija Braičić, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i  Nada Đilas.

Izostanak opravdali vijećnici  Eva Đurić i Ankica Kozić.

Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac; Vesna Tomaz, pročelnica; Biljana Dragić, voditelj računovodstva; Danijel Kušan, komunalni redar i zapisničar i direktori komunalnih poduzeća JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Mario Posavac i direktor KOMUNALNIH SERVISA JASENOVAC d.o.o. Darko Jugović.

 

Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća.

Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa 17. sjednice, prešlo se na dnevni red koji je također jednoglasno usvojen, i glasi:

 

 Dnevni red:

  1.  Vijećnička pitanja,
  2.  Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2016. godinu sa

        II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2016.- 2018. godinu i

        II. Izmjenama i dopunama Projekcije proračuna za 2016. – 2018. godinu,

3.     Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

          za 2016. godinu,                 

4.     Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za

        2016. godinu,

5.     Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba razvoja civilnog društva

        Općine Jasenovac za 2016. godinu,

6.     Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu,

7.     Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Općine Jasenovac za

        2016. godinu,

8.     Donošenje II.  Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava  šumskog doprinosa za 2016.

        godinu,

9.     Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje

        nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,

10.    Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa

        i dugogodišnjeg  zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2016.

        godini,

11.    Donošenje Proračuna Općine Jasenovac za 2017. godinu s Planom razvojnih programa

            2017.-2019. godina i Projekcijom za 2017. i 2019. godina,

12.    Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac za 2017. godinu,

13.    Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

14.    Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti

            koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade za 2017. godinu,

15.    Donošenje Programa javnih potreba razvoja civilnog društva Općine Jasenovac

            za 2017. godinu,

16.    Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Jasenovac za 2017. godinu,

17.    Donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu,

18.    Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu,

19.    Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg

            zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini,

20.    Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,

21.    Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,

22.    Donošenje Programa utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih

            zgrada u prostoru za 2017. godinu,

23.    Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Jasenovac za financiranje

            političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Jasenovac,

24.    Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ravnateljice

            Narodne knjižnice i čitaonice Jasenovac.

Vijećničkih pitanja nije bilo, pa se prešlo na 2. točku dnevnog reda II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2016. godinu po kojoj  je obrazloženje podnijela  voditeljica računovodstva Biljana Dragić. U obrazloženju je istaknula da je po prijedlogu Izmjena dopuna Proračuna Općine Jasenovac iskazano smanjenje 4.950.075,21 kuna, te ovim izmjenama i dopunama Proračun Općine Jasenovac iznosi 7.775.008,69 kuna. Do znatnog  smanjenja je došlo jer nisu realizirani kapitalni projekti za koje potpisani ugovori  ali se projekti nisi stigli realizirati. Općinsko vijeće jdnoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac kao i sve prateće Izmjene i dopune  Programa sve do 10. točke dnevnog reda.

Važno je za napomenuti kako su Općinski vijećnici jednoglasno prihvatili i predloženi Proračun Općine Jasenovac za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 8.876.900,00 kuna. Nakon toga i svi prateći programi uz proračun jednoglasno su usvojeni, kao i Odluka kojom se osiguravaju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka. Po završetku sjednice predsjednik Općinskog vijeća svim vijećnicima, njihovim obiteljima i svim  nazočnima zaželio je čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu i uspješnu Novu 2017. godinu.