Jasenovac

°C

Održana 3. Sjednica Općinskog vijeća

Održana 3. Sjednica Općinskog vijeća

Novosti

U vijećnici Općine Jasenovac dana 28.09.2017. godine s početkom u 18,00 sati održana je 3. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.

Na sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Bradašić i njegov zamjenik Željko Đurić, Ilija Braičić, Dalibor Šimičić, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić, Ana Reiniger Vidaković, Zdravko Bielić, Milinko Pavković i Ivan Vidaković.

Izostanak je opravdao vijećnik Marko Kozić.

Osim vijećnika sjednici su nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac, Silvije Balić, zamjenik općinske načelnice, Vesna Tomaz, pročelnica, Biljana Dragić, voditeljica računovodstva, Darko Jugović, direktor Komunalnih servisa Jasenovac d.o.o., Mario Posavac, direktor JKP Jasenovačka voda, Danijel Kušan, komunalni redar i Radmila Šimičić, referent za društvene djelatnosti- zapisničar.

Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Dubravko Bradašić. Prije prelaska na dnevni red, koji su vijećnici primili uz saziv, predsjednik je dao na usvajanje Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, koji je jednoglasno usvojen, te se prešlo na predloženi:

  DNEVNI RED: 

  1. Vijećnička pitanja,
  2. Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, sa obrazloženjem
  3. Prijedlog Odluke o općinskim porezima,
  4. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za gospodarstvo,
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za selo i poljoprivredu,
  6. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za komunalne djelatnosti,
  7. Prijedlog Odluke o osnivanju Odbora za hrvatske branitelje,
  8. Prijedlog II Izmjena i dopuna Odluke o mjerilima za utvrđivanje plaća, drugih primanja i naknada Općinskog načelnika, zamjenika načelnika, članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Jasenovac,
  9. Prijedlog Izmjena i dopuna Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaća službenika i namještenika.

Dnevni red jednoglasno usvojen sa 10 glasova „ZA“.

Vijećnička pitanja postavljali su Zdravko Mujagić, Željko Đurić, Milinko Pavković, Ivan Vidaković i Ilija Braičić.

Pitanja su se odnosila na: popravak županijskih cesta i održavanje istih, podmirenje troškova ogrijeva korisnicima ZMN, asfaltiranje nerazvrstane ceste u Uštici, otplatu , odnosno preuzimanje obveza  kredita  komunalnog poduzeća , i problem oko polaganja vijenaca  na Spomen području.

Na postavljena pitanja odgovarala je  načelnica Marija Mačković. A za pitanja za koje su nadležne mjerodavne institucije uputit će se dopisi.

Nakon uvodnog obrazloženja općinske načelnice Marije Mačković i podnesenog    

Izvješća Predsjednika Odbora za proračun i financije Željka Đurić o Polugodišnjem

Izvješću o Izvršenju proračuna Općine Jasenovac i Plana razvojnih programa za

razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, sa obrazloženjem, rasprave nije bilo te je Izvršenje proračuna za razdoblje  siječanj-lipanj 2017. Sa prilozima jednoglasno usvojeno.

Jednoglasno usvojene i: Odluke o općinski porezima, II Izmjene i dopune Odluke o mjerilima za utvrđivanje plaća, drugih primanja i naknada Općinskog načelnika, zamjenika načelnika, članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, te službenika i namještenika Općine Jasenova i Izmjene i dopune  Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun plaća službenika i namještenika.

Također, jednoglasno su  usvojene Odluke  o osnovanju Odbora za: gospodarstvo,selo i poljoprivredu,komunalne djelatnosti i hrvatske branitelje.

 Sve točke dnevnog reda jednoglasno su usvojene. Predsjednik vijeća zahvalio je vijećnicima na  odazivu i korektnom odnosu prema točkama dnevnog reda.