Jasenovac

°C

ODRŽANA AKCIJA ČIŠĆENJA PRILAZA RIJECI SAVI

ODRŽANA AKCIJA ČIŠĆENJA PRILAZA RIJECI SAVI

Arhiva novosti

Dana 05. srpnja 2012.godine s početkom u 7,30 sati počela je akcija čišćenja puta prema rijeci Savi. Cilj akcije bio je očistiti i urediti dio prema kupalištu koje se nalazi u naselju Jasenovac. Za ovo čišćenje korištene su sjekire, motorne pile, trimeri i grablje. Potkresivano je nisko raslinje i pokošen je put prema rijeci tako da se sada na kupalište može doći pješice i automobilom.  Ova akcija se može ocijeniti kao uspješna, jer je očišćena veća površina, čime je omogućen lak prilazak plaži. Pri visokim temperaturama zraka mnogi su potražili osvježenje u rijeci, a najviše roditelji s malom djecom koji dolaze s kolicima i biciklima. Akciju je organizirao Program „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, tako da su u akciji sudjelovali korisnici Programa i članovi Udruge umirovljenika Jasenovac.