Jasenovac

°C

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENOVAC

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA  TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENOVAC

Arhiva novosti

U srijedu 14.03.2012. godine u prostorijama vijećnice općine Jasenovac u Jasenovcu,  održana je redovna godišnja Skupština Turističke zajednice Općine Jasenovac pod predsjedanjem predsjednice Marije Mačković.

Pozdravljanjem i otvaranjem Skupštine predsjednica Turističke zajednice Općine Jasenovac prisutnim članovima predložila je dnevni red Skupštine Turističke zajednice Općine Jasenovac, koji je jednoglasno usvojen.

Na dnevnom redu Skupštine jasenovačke Turističke zajednica su bili prijedlozi Izvješća o radu i poslovanju u prošloj godini, Izvješće Nadzornog odbora, te Plan i program rada Turističke zajednice za ovu godinu.

Voditeljica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Jasenovac, Jasminka Bradašić, u izvješću o radu i poslovanju istaknula je kao najvažnije aktivnosti u 2011. godini, organizaciju Dana graditeljske baštine u Krapju, provedenu akciju Hrvatske turističke zajednice „Volim Hrvatsku 2011.“, obilježavanju Dana Planeta Zemlja, sudjelovanju u 3. Sisačkom ekološkom filmskom festivalu, kao i uključivanje Turističke zajednice u sve manifestacije na području jasenovačke općine.

Na Skupštini je također istaknuto da je u 2011. godini ostvareno 321 noćenje, u 62 registrirana ležaja u prijavljenim gospodarskim objektima na području općine Jasenovac. Istovremeno Park prirode „Lonjsko polje“ bilježi u prošloj godini 14700 posjetitelja, a Spomen područje Jasenovac 10234 posjetitelja.

Najvažnija aktivnost planirana u Planu i programu rada za 2012. godinu je svakako obilježavanje Dana graditeljske baštine u mjesecu rujnu, koje će se po 17 put održati Krapju i za što su već počele pripreme i dogovori u Turističkoj zajednici općine Jasenovac.