Jasenovac

°C

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENOVAC

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE JASENOVAC

Arhiva novosti

U srijedu 30.03.2011. godine u prostorijama Turističkog ureda Turističke zajednice općine Jasenovac u Jasenovcu,  održana je redovna godišnja Skupština Turističke zajednice Općine Jasenovac pod predsjedanjem predsjednice Marije Mačković.

Pozdravljanjem i otvaranjem Skupštine predsjednica Turističke zajednice Općine Jasenovac prisutnim članovima predložila je dnevni red Skupštine Turističke zajednice Općine Jasenovac, koji je jednoglasno usvojen.

Na dnevnom redu Skupštine jasenovačke Turističke zajednice su bili prijedlozi Izvješća o radu i poslovanju u prošloj godini, Izvješće Nadzornog odbora, te Plan i program rada Turističke zajednice za ovu godinu.

Voditeljica Turističkog ureda Turističke zajednice općine Jasenovac, Jasminka Bradašić, istaknula je kao najvažnije aktivnosti u 2010. godini, postavljanje jumbo panoa sa turističkom kartom općine Jasenovac kod mosta u Jasenovcu, organizaciju Dana graditeljske baštine u Krapju, provedenu akciju Hrvatske turističke zajednice „Volim Hrvatsku 2010.“, foto-natječaj za najljepšu fotografiju sa turističkim motivima, kao i uključivanje Turističke zajednice u sve manifestacije na području jasenovačke općine.

Na Skupštini je također istaknuto da je u 2010. godini ostvareno 505 noćenja, u 32 registrirana ležaja u prijavljenim gospodarskim objektima na području općine Jasenovac. Istovremeno Park prirode „Lonjsko polje“ bilježi u prošloj godini 18400 posjetitelja, a Spomen područje Jasenovac 10158 posjetitelja.

Najvažnija aktivnost planirana u Planu i programu rada za 2011. godinu je svakako obilježavanje Dana graditeljske baštine u mjesecu rujnu, koje će se po 16 put održati Krapju i za što su već počele pripreme u Turističkoj zajednici općine Jasenovac.