Jasenovac

°C

Održana posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća

Održana posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća

Arhiva novosti

Posljednja ovogodišnja sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac koju je sazvao predsjednik Vijeća Zoran Prpić,  mag. polit. održana je 14. prosinca 2010. godine.

Sjednici su nazočili uz predsjednika i njegovi zamjenici Danijel Kušan i Nikola Vidaković te vijećnici Silvije Balić, Vinko Milašinović, Dalibor Šimičić, Radivoje Novaković, Željko Đurić, Željko Marčec, Luka Matoš, Sofija Vidaković, Damir Vidaković, Dubravko Bradašić, i Antun Đilas. Sjednici su nazočili i načelnica Marija Mačković, njezina zamjenica Melanija Milović, pročelnica Vesna Tomaz te djelatnici općinske uprave Biljana Dragić, Zoran Milović, Lahorka Mijađiković i Radmila Šimičić.

 

Od 21 točke dnevnog reda četiri su obilježile ovu 8. po redu sjednicu vijeća a odnosile su se na  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Jasenovac za 2010. godinu, Prijedlog Proračuna Općine za 2011. godinu te točke koje su se odnosile na odabir najpovoljnije ponude  za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za područje općine Jasenovac.

 

Ovim 2. izmjenama Proračun je smanjen sa 17.786.837,77 kn na 10.971,062,85 kn a smanjenje se najvećim dijelom odnosilo na Kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša za odlagalište komunalnog otpada „Barutana“ u iznosu 5.000.000,00 kn.

 

Proračun za 2011. godinu  koji je planiran je u iznosu od 9.039.851,00 kn vijećnici su jednoglasno usvojili. U uvodnom obrazloženju načelnica Mačković istaknula je da je Proračun za 2011. godinu realan i održiv, da predstavlja trenutnu stvarnost Općine, a prioriteti u idućoj godini bit će nadalje razvoj gospodarstva i nova zapošljavanja.

 

Na sjednici su donijete odluke o odabiru najpovoljnije ponude za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta. Na natječaj za prodaju zemljišta pristigle su 4 ponude a na natječaj za zakup zemljišta 21 ponuda. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja koje je donijelo Općinsko vijeće suglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva te po sastavljanju nacrta ugovora o zakupu na koje nadležno Županijsko državno odvjetništvo dalo pozitivno mišljenje, načelnica će sklopiti ugovor s najpovoljnijim ponuđačem ugovor.