Jasenovac

°C

Održane godišnje skupštine Dobrovoljnih vatrogasnih društva Krapje i Košutarica

Održane godišnje skupštine Dobrovoljnih vatrogasnih društva Krapje i Košutarica

Arhiva novosti

U subotu 12. ožujka 2011. godine s početkom u 14,00 sati održana je redovna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva  Krapje u Pučko vatrogasnom domu u Krapju.

 Skupština je otpočela državnim i vatrogasnom himnom, te minutom šutnje za umrle vatrogasce.

Skupštinu je vodilo voditeljstvo na čelu s predsjednikom Markom Hećimović.

Nakon izbora radnih tijela i Izvješća verifikacijske komisije podnesena su Izvješća o radu društva za 2010. godinu kao i Plan rada i Financijski plan za 2011. godinu. Izvješće su podnijeli predsjednik Marko Hećimović i zapovjednik Ante Koberac.  Sva Izvješća su jednoglasno usvojena. Na Skupštini nazočni predsjednik vatrogasne zajednice Općine Zoran Prpić, dopredsjednici Marijan Škledar i Nikola Damjanković, zapovjednik Mato Prpić i tajnica Radmila Šimičić. Na skupštini bila nazočna i općinska načelnica Marija Mačković. Skupštini nazočio i ravnatelja Javne ustanove Park prirode „Lonjsko polje“ Goran Gugić, predsjednik NK „Naprijed“ Krapje Mijo Matleković, povjerenik mjesnog odbora Ivica Hećimović i općinski vijćnik Radivoje Novaković. Osim članova skupštine , na istoj nazočili gosti s područja Grada Novska i Općine Lipovljani.

 Na Skupštini su vatrogasnoj mladeži uručena  priznanja za sudjelovanje na takmičenjima od strane zapovjednika  ,a  članovima društva koji slave obljetnice djelovanja u vatrogastvu predsjednik Vatrogasne zajednice uručio je vatrogasna priznanja.

 

U nedjelju 13. ožujka 2011. godine s početkom u 11,00 sati održana je redovna godišnja skupština Dobrovoljnog vatrogasnog društva Košutarica u Pučko- vatrogasnom domu.

 Skupštinu je nakon državne i vatrogasne himne i minute šutnje za umrle vatrogasce u prošloj godini pozdravio predsjednik Mirko Filipović.

 

Nakon izbora voditeljstva skupštine i ostalih tijela potrebnih za normalan rad skupštine , pročitano je izvješće Verifikacijske komisije kojim se potvrđuje da je na skupštini nazočan dovoljan broj glasova kakao bi skupština mogla donositi punovažne odluke.

 Izvješće o radu za 2010. godinu podnio je sam predsjednik, a financijsko blagajnik Nikola Đurić.

Izvješća kao i Plan i program rada za 2011. godinu su usvojena jednoglasno.  

 Na Skupštini nazočni predsjednik vatrogasne zajednice Općine Zoran Prpić, dopredsjednici Marijan Škledar i Nikola Damjanković, zapovjednik Mato Prpić i tajnica Radmila Šimičić. Na skupštini bila nazočna i općinska načelnica Marija Mačković. Skupštini nazočio i općinski vijćnik Željko Đurić. Osim članova skupštine , na istoj nazočili gosti s područja Grada Novska i Općine Lipovljani , te gosti iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Černomerec koji već godinama suraađuju sa društvom iz Košutarice. Skupštini se obratila općinska načelnica Marija Mačković, te predsjednik Vatrogasne zajednice općine Jasenovac Zoran Prpić, te predstavnici gostiju.

 Članovima društva za navršene pune obljetnice dobrovoljnog rada u društvu predsjednik Vatrogasne zajednice uručio je i zaslužena priznanja prema godinama staža u društvu.