Jasenovac

°C

Općinska načelnica inicirala sastanak vezano uz tradicijski način lovljenja ribe

Općinska načelnica inicirala sastanak vezano uz tradicijski način lovljenja ribe

Arhiva novosti

U srijedu  5. listopada 2011. godine s početkom u 10,00 sati u Zagrebu prostorijama Sabora Republike Hrvatske, održan je sastanak vezan uz tradicijski način lovljenja ribe u Parku prirode Lonjsko polje . Tradicijski način lovljenja ribe koji je od postanka naselja uz Savu bio  način života ljudi tog područja već godinama predstavlja problem stanovnicima posavskog dijela Općine Jasenovac. Stanovnici su 2005. godine  osnovali Udrugu za očuvanje tradicionalnog ribolova na području općine. U istu je udruženo preko 30 članova.

Sastanak je na inicijativu općinske načelnice  sazvala predsjednica Upravnog vijeća Javne ustanove Park prirode Lonjsko polje i saborska zastupnica Ivanka Roksandić. Na sastanku je nazočio Državni tajnik u Ministarstvu kulture, Uprava za zaštitu prirode Zoran Šikić, stručni suradnik istog ministarstva , ravnatelj javne ustanove Park prirode Lonjsko polje Goran Gugić i predsjednik udruge za očuvanje tradicionalnog ribarenja Općine Jasenovac Marijan Škledar.

 Na sastanku je zaključeno da će do kraja listopada ove godine biti donesena sva pravila kojima će se regulirati način tradicijskog ribolova u Parku prirode, te da će isti biti dopušten po donesenim pravilima.