Jasenovac

°C

Općinska načelnica obišla radove na pučko vatrogasnom domu u Krapju

Općinska načelnica obišla radove na pučko vatrogasnom domu u Krapju

Arhiva novosti

Dana 24.listopada 2011. godine Općinska načelnica Marija Mačković obišla je radove na prepokrivanju dijela krovišta na pučko vatrogasnom domu u Krapju.

Vrijednost radova iznosi oko 60.000,00 kn. Osim prepokrivanja dijela krovišta, izmijenit će se i  dio limarije. Sredstva su osigurana od strane Ministarstva kulture kroz program - Zaštita ruralne cjeline Krapje koji je Općina kandidirala u 2010. godini kroz Program javnih potreba u kulturi .

Za 2012. godinu Općina je kroz program Javnih potreba u kulturi Ministarstvu kulture kandidirala  nastavak radova na unutarnjem uređenju doma.