Jasenovac

°C

Općinska načelnica zatražila proglašenje elementarne nepogode od suše

Općinska načelnica  zatražila proglašenje elementarne nepogode od suše

Arhiva novosti

Općinska načelnica Općine Jasenovac  dopisom od 19. rujna 2011. godine ( Klasa:920-11/11-01/01, Urbroj:2176/11-03-11-1) zatražila je od županice Sisačko-moslavačke županije  proglašenje elementarne nepogode  od suše za cijelo područje Općine Jasenovac zbog  izrazito visokih temperatura  i dugog sušnog razdoblja .

Zahtjev je dopunjen mišljenjem Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  Općine Jasenovac koje je ustanovilo  da  štete od suše su najizraženije na usjevima soje, kukuruza, djetelinsko- travnim površinama, te voćkama.

Fizičke i pravne osobe  mogu prijaviti štete na svojim usjevima u Jedinstvenom upravnom odjelu  Općine Jasenovac.