Jasenovac

°C

Općinska uprava

Detaljnije

OPĆINSKA UPRAVA

UPRAVNA TIJELA OPĆINE JASENOVAC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL:

  1. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela - Vesna Tomaz, tel;044/672-488
  2. Rukovoditelj Odsjeka-stručni referent za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stambeno komunalne poslove - Lahorka Mijadžiković,tel; 044/672-485
  3. Stručni referent za stambeno-komunalne poslove i obnovu - komunalni redar - Danijel Kušan; 044/672-005
  4. Voditelj računovodstva-računovodstveni referent - Biljana Dragić; tel.044/672-485

STRUČNA SLUŽBA - TAJNIŠTVO

  1. Stručni referent za društvene djelatnosti - Radmila Šimičić. tel;044/672-005

RADNO VRIJEME: PON. - PET. 7,30 DO 15,30

DNEVNI ODMOR 10,30 do 11,00