Jasenovac

°C

Općinsko vijeće Općine Jasenovac održalo 7. sjednicu

Općinsko vijeće Općine Jasenovac održalo 7. sjednicu

Arhiva novosti

Općinsko vijeće Općine Jasenovac održalo je svoju 7. sjednicu 15. rujna 2010. godine na kojoj je jednoglasno usvojena Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju proračuna Općine  Jasenovac za period siječanj - lipanj 2010. godine. U prvoj polovini ove godine ukupni proračunski prihodi iznosili su 3.728.391,06 kuna odnosno 20,42% planiranih godišnjih prihoda. Na sjednici je načelnica Marija Mačković podnijela izvješće o radu za razdoblje siječanj- lipanj 2010. godine. Vijećnici su usvojili i Izvješće o stanju u prostoru Općine Jasenovac za razdoblje od 2006. do 2010. godine koje je izradio Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije. Vijećnici su dali pozitivno mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. Sukladno novom Zakonu o koncesijama donijeta je i Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu dodjeljivati na temelju koncesija na području općine a to su djelatnosti prijevoza pokojnika i dimnjačarski poslovi.