Jasenovac

°C

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko tijelo kojeg biraju punoljetni građani koji imaju prebivalište na području općine Jasenovac tajnim glasovanjem na neposrednim izborima. Za člana općinskog vijeća može se kandidirati i biti izabrana osoba koja je punoljetna, koja ima hrvatsko državljanstvo, koja ima prebivalište na području općine i koja je potpuno poslovno sposobna iako to nije izrijekom propisano. 


Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac održana je 11. lipnja 2013. godine.

Općinsko vijeće Općine Jasenovac broji 11 vijećnika, u okviru kojeg broja srpska nacionalna manjina je zastupljena sa jednim vijećnikom. 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac je Zoran Prpić, mag. polit. 

Djelokrug Općinskog vijeća Općine Jasenovac temeljem Zakona i Statuta Općine Jasenovac je da: 

 • raspolaže, upravlja i koristi imovinu općine,
 • osigurava uvjete za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje Općine,
 • promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,
 • vodi brigu o potrebama i interesima stanovnika u oblasti predškolskog uzrasta, odgoja i  osnovnog obrazovanja , primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa, 
 • osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu  prirodnog okoliša, zaštitu čovjekova okoliša,
 • obavlja poslove u svezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u  vlasništvu Općine
 • osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,
 • vodi brigu o uređenosti naselja, kvaliteti stanovanja, komunalnim objektima,
 • organizira obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti,
 • osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih komunalnih, socijalnih i  drugih interesa i potreba stanovništva
 • potiče aktivnosti udruga građana
 • osigurava uvjete za zaštitu potrošača,
 • osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • donosi Proračun Općine,
 • obavlja i druge poslove koji su u neposrednoj svezi s interesima općinske zajednice za  njezin gospodarski, kulturni i socijalni napredak.

Mandat vijećnika Općinskog vijeća u trajanju je od 4 godine.

 

Općinsko vijeće za mandat 2013.-2017.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Zoran Prpić, mag. polit. HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS


DOPREDSJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Bradašić HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
Eva Đurić  HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
 

VIJEĆNICI  
Dalibor Šimičić HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
Josip Drnić HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
Ilija Braičić HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
Ivan Marenić HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
Milinko Pavković HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
Ankica Kozić HDZ,HSP,HSLS,HSS,HDRS
Nada Đilas SDP, HNS
Zdravko Mujagić SDP, HNS