Jasenovac

°C

PLIN-PROJEKT d.o.o. proveo anketu o plinofikaciji naselja Košutarica

PLIN-PROJEKT d.o.o. proveo anketu o plinofikaciji naselja Košutarica

Arhiva novosti

Nakon postavljenog vijećničkog pitanja na sjednici Općinskog vijeća o plinofikacija naselja Košutarica i upućenog dopisa Plin- projektu d.o.o. Nova Gradiška koji ima koncesijski ugovor za plinofikaciju dijela Općine Jasenovac, isti se očitovao da je po potpisanom koncesijskom ugovoru obvezan dovesti plin u naselje ako se više od  pola domaćinstava u anketi izjasni da su zainteresirani za uvođenje plina.

Nakon provedene ankete od 95 anketiranih domaćinstava od strane koncesionara njih preko 80 su se izjasnili za uvođenje plina.

Sada se očekuju aktivnosti oko dovođenja plina u naselje.