Jasenovac

°C

POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. GODINE

Arhiva novosti

Popis 2011. godine provest će se u razdoblju od 1. travnja do 28. travnja 2011. godine na temelju Zakona o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. («NN» br.92/10).

Sudjelovanje u Popisu je obvezno, što je naznačeno i u spomenutom zakonu, a osobe su dužne na pitanja u popisu dati točne i potpune informacije.

Na pitanja o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti osobe se mogu slobodno izjasniti.

Cilj popisa definiran je zakonom a posebna vrijednost rezultata Popisa da su podaci prikupljeni na cijelom području Republike Hrvatske, prema stanju u istom trenutku i jedinstvenoj metodologiji popisa.

Područje Općine Jasenovac pripada u Popisno povjerenstvo Ispostave Novska . Načelnica općine po Zakonu je član Popisnog povjerenstva Ispostave.

U okviru popisnog povjerenstva Ispostave Novska osnovan je Popisni centar Jasenovac. Voditelj Popisnog centra Jasenovac je Tanja Šimičić.

Popis će provoditi 15 popisivača ( uključujući rezervu ) koji su prošli obuku u trajanju od 4 dana i polagali završnu provjeru znanja. Iste imenuje Županijsko povjerenstvo.

Prije njih obuku su prošli kontrolori i voditelj Popisnog centra također u trajanju od 4 dana. Kontrolore imenuje Državno izborno povjerenstvo.

Svi angažirani na popisu su nezaposlene osobe, evidentirane na Zavodu za zapošljavanje.

Područje općine podijeljeno je u 25 popisnih krugova koje je izradila Državna geodetska uprava.

Stanovnike molimo na suradnju s popisivačima koji će pri dolasku u kućanstvo pokazati službeno ovlaštenje.Također je važno za sve članove kućanstva pripremiti osobni identifikacijski broj (OIB) ili broj osobne iskaznice.

Ako popisivač nikog ne zatekne kod kuće, ostavit će Obavijest o ponovnom dolasku s naznačenim danom i vremenom dolaska, odnosno svoj kontakt telefon na koji se može nazvati i dogovoriti vrijeme popisivanja.

Osobni podaci prikupljeni Popisom su službena tajna i koristit će se isključivo za statističke svrhe kako je propisano Zakonom o popisu i Zakonom o službenoj statistici.

Popisni centar Jasenovac smješten je u zgradi Dječjeg vrtića u Jasenovcu, gdje se mogu dobiti sve informacije u vremenu od 8,00 -21,00 sat.

Mole se svi stanovnici za suradnju.

 

                                                                  Popisni centar Jasenovac